شهادت هنر مردان خداست و شهیدان هنرمندانی بزرگ، در بازنمایی و ترسیم مفاهیم تعالی انسان خاکی‌اند. گام زدن در راه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، جهادی است که انسان را به سرچشمه‌های حقیقت و لطف الهی رهنمون می‌سازد.

دفاع مقدس، گفتنی‌های بسیاری را در صحیفه دل و اندیشه پدیدآورندگان آن و مردم فهمیم جامعه به یادگار دارد که فرصت طرح و بیان آن‌ها در میان مخاطبان باید فراهم گردد. در دل فرماندهان و رزمندگان و خانواده‌های آنان حرف‌ها و ناگفتنی‌های بسیار زیادی وجود دارد و دفاع مقدس نور است که خبرگزاری دفاع مقدس می‌تواند این نورانیت و عطر را به جامعه انتقال دهد تا همه از آن بهره‌مند شوند. دفاع مقدس نقاط عمیق و دست نیافتنی زیادی دارد که باید آن را به جامعه منتقل کرد.

این 8 سال، سند افتخار و مظلومیت رزمندگان ما و سند ظلم و جنایت مدعیان امنیت، دموکراسی و رفاه در دنیاست و دائم باید این مطالب به لحاظ سیاسی، فرهنگی و از طریق هر ابزاری از جمله هنر، فیلم، سینما برای مردم بازگو شود تا ارزش‌های دفاع مقدس در میان مردم ترویج داده شود. عرصه دفاع مقدس در واقع جلوه‌گاه فرهنگ و اندیشه و سرچشمه جوشان فرهنگ زاینده و اصیل اسلامی را در افق دیدگان مجسم می‌سازد.

از دیگر سو، با عنایت به نقش و جایگاه «رسانه» به عنوان وسیله‌ای راهبردی در رشد معنوی انسان‌ها، به منظور ورود هر چه بیشتر موضوعی به نام دفاع مقدس درعرصه رسانه‌های کشور که بالتبع موجب ارتقاء آگاهی‌های مخاطبان نسبت به آن‌چه که در دوران 8 ساله نبرد حق علیه باطل اتفاق افتاد، خواهد شد و نیز برای رساندن پیام انقلاب اسلامی و ملت عزیز ایران به جهان، این وب سایت توسط مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بسیج و سپاه استان فارس تاسیس می‌شود.

«وب سایت پانزده هزار شهید استان فارس» با عنوان لاتین 15000shahid.ir، مجموعه ای  فرهنگی هنری  وابسته به ستاد کنگره سرداران و پانزده هزار شهید استان فارس می باشد.